Browse Author

okazion24

Любовта към часовниците ме вдъхнови да се захвана с този проект. Сложността на информационните технологии и предизвикателствата на българският пазар към днешна дата ме накараха да мисля нестандартно. Основната идея е да предложа най-доброто, най-лесното и най-атрактивното като услуга. ОКАЗИОН24 = от фен, за фенове!